Pågående arbete med en fuktskada för Espressohouse i Malmö Emporia.

Tillfällig försäljningsyta iordningställd i väntan på uttorkning och därefter väntar återställning.