Min doktor har etablerats i Emporia, vi har fått förtroendet att bidra med byggprojektledning samt byggnation.