Vad betyder begreppet retail?

För att reda ut lite överskådligt vad retail är för något och vad det omfattar har vi nedan satt ihop en kort text som beskriver begreppet. Då vi brinner för att skapa kontaktytor och kundupplevelser inom retail som genererar ökad försäljning är vi väl insatta i allt det innebär, hela vägen från koncept till färdigt resultat. Under åren har vi samlat stor kompetens kring hur vi får kunden att skapa en relation till just ert varumärke och effektivisera butiksytorna i avseende att ge en så positiv upplevelse som möjligt för konsumenten.

Retail är kortfattat beskrivet processen att sälja konsumentvaror eller tjänster till kunder genom flera distributionsytor. Retail och butikshandel har en lång historia, som leder tillbaka till antiken. Under århundraden har utvecklingen gått från temporära gatustånd till de sofistikerade och etablerade köpcentrumen vi har tillgång till nu i modern tid. Några av de tidigaste återförsäljarna var resande säljare vilket ofta innebar långa sträckor kantade av vägpirater och andra faror. Idag är det betydligt bekvämare att sälja varor, vilket sker tryggt i både fysisk miljö och via e-handel på internet. Dock har konkurrensen hårdnat kraftigt och det blir allt viktigare att optimera både process och utbud.

De flesta moderna återförsäljare gör vanligtvis olika strategiska nivåbeslut, bland annat typ av butik, optimalt produktsortiment, kundservice, supporttjänster och butikens övergripande marknadspositionering. När den strategiska detaljhandelsplanen är på plats, utarbetar detaljister detaljhandeln som innehåller produkt, pris, plats, marknadsföring, personal och presentation. I den digitala tidsåldern strävar allt fler återförsäljare till att nå bredare marknader genom att sälja via flera kanaler och optimera kontaktytorna där kunden uppmanas till köp. Vi på A-Team är väl insatta i hur man på bästa sätt skapar kreativa konceptinredningar vars yttersta syfte är att öka försäljningen. Vi ansvarar för helheten likt en äkta totalentreprenad vid butiksinredningar inom retail. Med effektiv kommunikation och kompetenta medarbetare erbjuder vi våra kunder trygga helhetslösningar.