2016-10-25

Projekt

2016-09-14

Hansa Malmö

Pernilla Raimer

Ekonomi

Telefon: +46(0)707 950 656
Epost: Pernilla.Raimer@ateam.se

Peter Hedendahl

Projektledare

Telefon: +46 (0) 736493707
Epost: Peter.Hedendahl@ateam.se

Anna Lindström

Inredningsarkitekt

Telefon: +46(0)76180 00 11
Epost: anna.lindstrom@ateam.se

Louise Lundqvist

Inredningsarkitekt, Göteborg

Telefon: +46(0) 707957362
Epost: Louise.Lundqvist@ateam.se